ژانر ادبي

اينايی که شيش ماه از سال عاشقن، شيش ماه از سال ک…ر خورده.

About مهدی فداکار

مهدی فداکار هستم شاعر و عارف و درویشی بزرگم در دبیرستانهای نوشهر و چالوس به شغل جاکشی و تجاوز مشغول می باشم.دو کتاب به نام های پا به پای سگ ها و باغ عفاف در 90 روز حاصل تلاش چندین ساله ام می باشد که در تیراژ میلیونی به فروش می رود. مهدي فداكار سگ بازم,يه جورايي هم سگ تازم,بعضي مواردم فاضلابم, عاشق آتاری 2600 و بازی تتریس و سگ شیانلو و دوبرمن و دختر خردسال هستم
This entry was posted in فوتبال, فيلم, فارسی, فاضلاب, كتاب, مادر فداكار, نوشهر چالوس, چاخان, پا به پای ابرها, پا به پای سگ ها, پتروس فداكار, پطروس فداكار, آيات, آيات غمزه, انجمن ادبي, دكتر مهدي فداكار شيركده, دانلود, دبیرستان, سينما, شعر, شعر نو, غمزه and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s